| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima Islamske Republike Iran nosiocima običnih pasoša potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Nosiocima  iranskih putnih isprava  za strance ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Ako nemate pasoš Islamske Republike Iran, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Za boravak duži od 180 dana, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji. Više informacija o tome pročitajte ovde.

Zahtev za izdavanje vize može se podneti u Konzularnom odeljenju Ambasade.

Vrste viza su:
1) viza za kraći boravak (viza C)
2)  viza za duži boravak (viza D)


VIZA C
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna, tranzitna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja.

POTREBNI DOKUMENTI:
• putna isprava koja važi najmanje 90 dana od poslednjeg dana važenja vize
• fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.
• popunjen zahtev za vizu 
• pozivno pismo
        −  za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud)
        −  za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i očekivano trajanje posete, kao i pismo iranske kompanije koju predstavljate
        - za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati)
• dokaz o boravku u Islamskoj Republici Iran (dozvola boravka), ukoliko podnosilac zahteva za vizu nije državljanin Irana.
• rezervacija povratne karte ili itinerer
• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• zdravstveno osiguranje
• taksa za vizu (iznos takse pogledajte u Cenovniku konzularnih usluga)

ZAHTEV ZA VIZU SE PODNOSI LIČNO NAJMANJE TRI NEDELJE PRE PLANIRANOG PUTOVANJA U REPUBLIKU SRBIJU.

Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.
 


VIZA D
Viza za duži boravak (od 91 do 180 dana) izdaje se za: zapošljavanje, školovanje, studiranje, medjunarodnu razmenu učenika i studenata, stručnu praksu, specijalizaciju, naučno istraživački rad, obavljanje verske službe, lečenje ili medicinsku negu, vlasništvo nad nepokretnostima, spajanje porodice (kada je supružnik državljanin Republike Srbije). Viza se može izdati za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za duži boravak, ne može biti duži od 180 dana u vremenskom periodu od godinu dana.

POTREBNI DOKUMENTI:
• putna isprava koja važi najmanje 90 dana od poslednjeg dana važenja vize
• fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.
• popunjen zahtev za vizu 
• pozivno pismo i odgovarajući ugovori, potvrde, rešenja i uverenja kompanija ili institucija u Srbiji, navodeći prirodu i očekivano trajanje posete, kao i pismo iranske kompanije ili institucije koju predstavljate. Za spajanje porodice je potrebno pozivno pismo supružnika overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud) i izvod iz MKV ne stariji od šest meseci.
• dokaz o boravku u Islamskoj Republici Iran (dozvola boravka), ukoliko podnosilac zahteva za vizu nije državljanin Irana.
• rezervacija povratne karte ili itinerer
• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• zdravstveno osiguranje
• taksa za vizu (iznos takse pogledajte u Cenovniku konzularnih usluga)

ZAHTEV ZA VIZU SE PODNOSI LIČNO NAJMANJE TRI NEDELJE PRE PLANIRANOG PUTOVANJA U REPUBLIKU SRBIJU.

Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.
 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Odluka Vlade IR Irana o stavjanju van snage bezviznog režima za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari