| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Пре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.

О условима уласка у Републику Србију док траје пандемија заразне болести COVID-19 прочитајте овде

Држављанима Исламске Републике Иран носиоцима обичних пасоша потребна је виза за улазак у Републику Србију.

Носиоцима иранских путних исправа за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате пасош Исламске Републике Иран, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

За боравак дужи од 180 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

Захтев за издавање визе може се поднети у Конзуларном одељењу Амбасаде.

Врсте виза су:
1) виза за краћи боравак (виза Ц)
2) виза за дужи боравак (виза Д)


ВИЗА Ц
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна, транзитна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
• путна исправа која важи најмање 90 дана од последњег дана важења визе
• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
• попуњен захтев за визу 
• позивно писмо
        −  за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (нотар)
        −  за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо иранске компаније коју представљате
        - за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
• доказ о боравку у Исламској Републици Иран (дозвола боравка), уколико подносилац захтева за визу није држављанин Ирана, Пакистана и Авганистана.
• резервација повратне карте или итинерер
• доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 EUR по дану боравка)
• здравствено осигурање
• такса за визу (износ таксе погледајте овде

Уколико је подносилац захтева малолетно лице, а путује у Србију без родитеља, мора да приложи писмену сагласност родитеља преведену на српски или енглески језик и оверену у Министратву иностраних послова Ирана.

ЗАХТЕВ ЗА ВИЗУ СЕ ПОДНОСИ ЛИЧНО НАЈМАЊЕ ТРИ НЕДЕЉЕ ПРЕ ПЛАНИРАНОГ ПУТОВАЊА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.

ЗАКАЗИВАЊЕ термина за подношење захтева за визе и све остале конзуларне услуге врши се путем e-maila Амбасаде serbembtehir@gmail.com

МОЛИМО ВАС ДА ДОЂЕТЕ ТАЧНО У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ у Амбасаду, јер у противном не можете бити примљени и мораћете да закажете нови термин.

Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.
 


ВИЗА Д
Виза за дужи боравак (од 91 до 180 дана) издаје се за запошљавање, школовање, студирање, међународну размену ученика и студената, стручну праксу, специјализацију, научно истраживачки рад, обављање верске службе, лечење или медицинску негу, власништво над непокретностима, спајање породице (када је супружник држављанин Републике Србије). Виза се може издати за један, два или више улазака у Републику Србију.

Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за дужи боравак, не може бити дужи од 180 дана у временском периоду од годину дана.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
• путна исправа која важи најмање 90 дана од последњег дана важења визе
• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
• попуњен захтев за визу 
• позивно писмо и одговарајући уговори, потврде, решења и уверења компанија или институција у Србији, наводећи природу и очекивано трајање посете, као и писмо иранске компаније или институцијe коју представљате. За спајање породице је потребно  позивно писмо  супружника оверено од надлежног органа Републике Србије (нотар) и извод из МКВ не старији од шест месеци.
• доказ о боравку у Исламској Републици Иран (дозвола боравка), уколико подносилац захтева за визу није држављанин Ирана, Пакистана и Авганистана.
• резервација повратне карте или итинерер
• доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 EUR по дану боравка)
• здравствено осигурање
• такса за визу (износ таксе погледајте овде

Уколико је подносилац захтева малолетно лице, а путује у Србију без родитеља, мора да приложи писмену сагласност родитеља преведену на српски или енглески језик и оверену у Министратву иностраних послова Ирана.

ЗАХТЕВ ЗА ВИЗУ СЕ ПОДНОСИ ЛИЧНО НАЈМАЊЕ ТРИ НЕДЕЉЕ ПРЕ ПЛАНИРАНОГ ПУТОВАЊА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ.

ЗАКАЗИВАЊЕ термина за подношење захтева за визе и све остале конзуларне услуге врши се путем e-maila Амбасаде serbembtehir@gmail.com

МОЛИМО ВАС ДА ДОЂЕТЕ ТАЧНО У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ у Амбасаду, јер у противном не можете бити примљени и мораћете да закажете нови термин.

Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВИЗЕ „D“ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАПОШЉАВАЊЕ, МОЖЕТЕ ОБАВИТИ НА ПОРТАЛУ е-КОНЗУЛАТА:  http://econsulate.gov.rs

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
АМБАСАДА НЕРЕЗИДЕНТНО ПОКРИВА АВГАНИСТАН
Одлука Владе ИР Ирана о стављању ван снаге безвизног режима за држављане Р. Србије, носиоце обичних пасоша
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари